Forbrukslån og pensjon

I Norge har man ganske så gode pensjonsordninger, og de fleste nordmenn vil etter et langt arbeidsliv kunne tre tilbake i slutten av 60-årene og leve godt fra den oppsparte pensjonen. Det er dog ikke alle som har like gode pensjonsordninger gjennom arbeidsplassen, og det å være minstepensjonist kan by på harde vilkår. Kan forbrukslån som pensjonist være et alternativ, eller bør man se etter andre løsninger når man vil ha litt ekstra penger inn på konto under pensjonisttilværelsen?

Vanskelig å få forbrukslån som pensjonist

Selv om man kanskje skulle ønske seg et lån til forbruk i tillegg til pensjon, så vil dette for de aller fleste pensjonister bli vanskelig. Dette fordi at et forbrukslån er et usikret lån, der økonomi og inntekt er den viktigste avgjørende faktoren når banken vurderer søknaden din. Som regel må man tjene minst 150 000 til 200 000 kroner årlig for å få et slikt lån, som betyr at pensjonen din minst må være av denne størrelsen. Samtidig vurderes du også som en kunde av høyere risiko grunnet alderen, og mange banker velger å sikre seg mot pensjonister ved å sette en øvre aldersgrense.

Det er nemlig slik at man i mange banker ikke kan søke om forbrukslån når man er mellom 60 til 70 år. Dette er nok først og fremst fordi bankene er redd for at lånene ikke skal betales tilbake i sin helhet – enkelte forbrukslån har en nedbetalingstid på inntil 15 år. Allikevel er det ikke umulig, og man må rett og slett finne den rette banken som ønsker å tilby deg forbrukslån som pensjonist.

Pensjonistlån er et godt alternativ

Har man egen bolig, som kanskje er ferdig nedbetalt og som har steget betraktelig i verdi de siste årene, så vil man kunne benytte seg av et såkalt pensjonistlån – eller LittExtra som produktet heter i mange banker. Her får man låne penger med sikkerhet i boligen, der egenkapitalen i boligen blir frigjort for å låne deg penger. Banken tar pant i boligen din, men du har fortsatt rett til å bo der hele livet. Du kan velge om å få lånet som en engangssum, eller som en årlig sum. Du behøver heller ikke å betale renter og avdrag, og lånet forfaller når man dør eller flytter til sykehjem. Det blir da dine arvinger som kan overta boligen ved å betale ned lånet.

Ta opp lån før du pensjonerer deg

Hvis man ikke ønsker å gjøre det på måten som nevnt ovenfor, så kan det være et alternativ å søke om et større forbrukslån mens man enda har inntekt før man går av med pensjon. Pengene kan man sette av på konto og fordele de utover pensjonisttilværelsen. Dog er man allikevel nødt til å betale renter hver eneste måned, noe som kan bli nokså kostbart. Her kan det lønne seg å sjekke om muligheten for å få kontokreditt – altså at man først betaler renter når man tar ut pengene fra konto. Uansett så vil et forbrukslån alltid koste deg en del penger i renter og gebyrer, og kommer aldri til å bli den rimeligste løsningen.